Hej kolęda kolęda… 🎄
Zapraszamy na wspólne kolędowanie do Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach 🙂