loga-unijne-1

Category Archives: NIEPODLEGŁA 2022

Już w najbliższa sobotę 9 lipca w Kawiarni pod Wieżą o godz. 19:00 zapraszamy na koncert kameralny w wykonaniu zespołu TRIO A’TRE.
 
Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
 
Niepodległa
Już 16 lipca w Ogrodach Klasztornych o godz. 21:30 zapraszamy na Kino Plenerowe z projekcją filmu “PIŁSUDSKI”
 
Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
 
@niepodlegla1918

Fotorelacja z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach w dniu 26.06.2022r. Był to koncert w wykonaniu chóru Viva Musica w składzie kameralnym pod kierownictwem P. Grzegorza Bogdana oraz zaproszonego gościa Pani Aleksandry Pełszyńskiej z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Wydarzenie dotyczyło projektu “Polska – nasze wspólne dobro”, który jest Dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zapraszamy na cykl wydarzeń kulturalno-niepodległościowych
 
Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
 
@niepodlegla1918

“POLSKA – nasze wspólne dobro”

 

CELEM PROJEKTU jest nawiązanie do wcześniejszej wieloletniej tradycji wigierskiego obiektu pokamedulskiego jako miejsca wielu ważnych wydarzeń kulturalnych, historycznych, a szczególnie w okresie związanym z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Oprócz odzyskania niepodległości przez Polskę nie można tu pomniejszyć udziału o. Kamedułów Wigierskich, którzy odegrali bardzo ważną rolę kulturotwórczą i historyczna tego regionu.

Od nich się tutaj wszystko zaczęło. Byli pierwszymi osadnikami, których na Wigry sprowadził król Jan Kazimierz w 1668 roku. W 1715 roku założyli oni miasto Suwałki. Należy wspomnieć również, iż w roku 1794 Kameduli przekazali na pomoc Powstaniu Kościuszkowskiemu srebra kościelne z kościołów w swoich dobrach, w tym z kościoła w Wigrach. Wspierali powstańców zaopatrzeniem. Po trzecim rozbiorze Rzeczpospolitej w 1796 roku rząd pruski skonfiskował wszystkie dobra kamedulskie. A w roku 1800 nastąpiła kasata klasztoru, a zakonników, którzy dniem i nocą modlili się w intencji Ojczyzny, przeniesiono. Współcześnie ten sam duch troski o wspólny dom, jakim jest Ojczyzna, towarzyszy temu miejscu. Tożsamość narodowa i patriotyczna są stałym elementem nauczania i formacji młodych i osób dorosłych. Z opisu wynika, że i ojcowie Kameduli, i Klasztor, i okoliczna ludność nie mieli lekko i wiele przeszli. Zawirowania wojenne doprowadziły do zniszczenia zabudowań. Jednak Klasztor odbudowano z gruzów i choć ojcowie Zakonni już tu nie wrócili to przywracana jest historia i wkład jaki wnieśli dla rozwoju Suwalszczyzny, a miejsce to znów tętni życiem i stara się ponownie wnieść swój wkład kulturowy w rozwój naszego regionu. Celem strategicznym projektu jest i włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększanie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach projektu działania będą wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność solidarność i poszanowanie godności i praw człowieka. Staramy się przekazywać następnym pokoleniom spuściznę po zakonnikach i ich historię. Klasztor Pokamedulski jest miejscem koncertów muzyki klasycznej, sakralnej, chorału gregoriańskiego, warsztatów artystycznych dla różnych grup twórców. Przez cały czas pełnił, pełni i będzie pełnił funkcje jako miejsce kultu, historycznej pamięci, kulturowych inspiracji i turystycznej atrakcji.

Realizacja projektu odbywać się będzie od 01.05.2022r. do 30.09.2022r. poprzez odbycie się koncertów, przedstawienia i filmów fabularnych o tematyce niepodległościowej oraz prelekcje.

……………………………………………………………………………………………

Wartość: 74 130,00 zł,
Dofinansowanie: 63 000,00 zł.